နေလည်း ခွေး၊ သေလည်း အေးဆိုပြီ ရိုက်ပြလိုက်ရင် အကုန်ကြွေဆင်းကုန်ကြမှာလို့ အကြံအလကားပေးလိုက်တဲ့ပန်ဆယ်လို

News

နေလည်း ခွေး၊ သေလည်း အေးဆိုပြီ ရိုက်ပြလိုက်ရင် အကုန်ကြွေဆင်းကုန်ကြမှာလို့ အကြံအလကားပေးလိုက်တဲ့ပန်ဆယ်လို

တော်လှန်ရေးဘက်ခြမ်းက ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာ အားကျမခံ ပြန်ရိုက်ပြလေ။

အရင်ခေတ်က ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေးဆိုပြီး
စစ်ကားကို အသဲခိုက်အောင် ရိုက်ပြခဲ့တယ်မလား။

နေလည်း ခွေး၊ သေလည်း အေးဆိုပြီ ရိုက်ပြလိုက်ရင် အကုန်ကြွေဆင်းကုန်ကြမှာ။

တို့က အကြံအလကားပေးတာကို

နေလည်း ခွေး၊ သေလည်း အေးဆိုပြီ ရိုက်ပြလိုက်ရင် အကုန်ကြွေဆင်းကုန်ကြမှာလို့ အကြံအလကားပေးလိုက်တဲ့ပန်ဆယ်လို

တော်လှန်ရေးဘက်ခြမ်းက ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာ အားကျမခံ ပြန်ရိုက်ပြလေ။

အရင်ခေတ်က ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေးဆိုပြီး
စစ်ကားကို အသဲခိုက်အောင် ရိုက်ပြခဲ့တယ်မလား။

နေလည်း ခွေး၊ သေလည်း အေးဆိုပြီ ရိုက်ပြလိုက်ရင် အကုန်ကြွေဆင်းကုန်ကြမှာ။

တို့က အကြံအလကားပေးတာကို

Credit – Original Writer

နေလည်း ခွေး၊ သေလည်း အေးဆိုပြီ ရိုက်ပြလိုက်ရင် အကုန်ကြွေဆင်းကုန်ကြမှာလို့ အကြံအလကားပေးလိုက်တဲ့ပန်ဆယ်လို

တော်လှန်ရေးဘက်ခြမ်းက ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာ အားကျမခံ ပြန်ရိုက်ပြလေ။

အရင်ခေတ်က ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေးဆိုပြီး
စစ်ကားကို အသဲခိုက်အောင် ရိုက်ပြခဲ့တယ်မလား။

နေလည်း ခွေး၊ သေလည်း အေးဆိုပြီ ရိုက်ပြလိုက်ရင် အကုန်ကြွေဆင်းကုန်ကြမှာ။

တို့က အကြံအလကားပေးတာကို

နေလည်း ခွေး၊ သေလည်း အေးဆိုပြီ ရိုက်ပြလိုက်ရင် အကုန်ကြွေဆင်းကုန်ကြမှာလို့ အကြံအလကားပေးလိုက်တဲ့ပန်ဆယ်လို

တော်လှန်ရေးဘက်ခြမ်းက ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာ အားကျမခံ ပြန်ရိုက်ပြလေ။

အရင်ခေတ်က ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေးဆိုပြီး
စစ်ကားကို အသဲခိုက်အောင် ရိုက်ပြခဲ့တယ်မလား။

နေလည်း ခွေး၊ သေလည်း အေးဆိုပြီ ရိုက်ပြလိုက်ရင် အကုန်ကြွေဆင်းကုန်ကြမှာ။

တို့က အကြံအလကားပေးတာကို

  • Credit – Original Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published.