အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင်၊ အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်

Local News

အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင်၊ အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်

ညပိုင်း ၁၀ နာရီလောက် သတို့သမီးလောင်းရဲ့ အဖေ ၉၆ပါးရောဂါနဲ့ ဆုံးတယ်။နောက်နေ့မနက် သမီးက မင်္ဂလာဆောင်တယ်/ဝမ်းနဲစွာပေါ့။
တဖက်ကလည်း ဖအေ့နာရေး။တဖက်ကလည်း တသက်မှ တမင်္ဂလာ။

အဲ့သူတို့အမျိုးတွေရဲ့ ဝိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့ အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင်အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်။

သြော် လောကလောက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေလည်း ခုဖြစ်နေပါလားပေါ့။ဓမ္မအသိလေးရလိုက်ပါတယ် ။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿ ကာ။crd

အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင်၊ အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်

ညပိုင်း ၁၀ နာရီလောက် သတို့သမီးလောင်းရဲ့ အဖေ ၉၆ပါးရောဂါနဲ့ ဆုံးတယ်။နောက်နေ့မနက် သမီးက မင်္ဂလာဆောင်တယ်/ဝမ်းနဲစွာပေါ့။
တဖက်ကလည်း ဖအေ့နာရေး။တဖက်ကလည်း တသက်မှ တမင်္ဂလာ။

အဲ့သူတို့အမျိုးတွေရဲ့ ဝိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့ အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင်အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်။

သြော် လောကလောက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေလည်း ခုဖြစ်နေပါလားပေါ့။ဓမ္မအသိလေးရလိုက်ပါတယ် ။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿ ကာ။crd

အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင်၊ အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်

ညပိုင်း ၁၀ နာရီလောက် သတို့သမီးလောင်းရဲ့ အဖေ ၉၆ပါးရောဂါနဲ့ ဆုံးတယ်။နောက်နေ့မနက် သမီးက မင်္ဂလာဆောင်တယ်/ဝမ်းနဲစွာပေါ့။
တဖက်ကလည်း ဖအေ့နာရေး။တဖက်ကလည်း တသက်မှ တမင်္ဂလာ။

အဲ့သူတို့အမျိုးတွေရဲ့ ဝိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့ အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင်အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်။

သြော် လောကလောက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေလည်း ခုဖြစ်နေပါလားပေါ့။ဓမ္မအသိလေးရလိုက်ပါတယ် ။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿ ကာ။crd

အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင်၊ အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်

ညပိုင်း ၁၀ နာရီလောက် သတို့သမီးလောင်းရဲ့ အဖေ ၉၆ပါးရောဂါနဲ့ ဆုံးတယ်။နောက်နေ့မနက် သမီးက မင်္ဂလာဆောင်တယ်/ဝမ်းနဲစွာပေါ့။
တဖက်ကလည်း ဖအေ့နာရေး။တဖက်ကလည်း တသက်မှ တမင်္ဂလာ။

အဲ့သူတို့အမျိုးတွေရဲ့ ဝိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့ အိမ်ပေါ်မှာ အလောင်းပြင်အိမ်ရှေ့ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မဏ္ဍပ်ဆင်။

သြော် လောကလောက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေလည်း ခုဖြစ်နေပါလားပေါ့။ဓမ္မအသိလေးရလိုက်ပါတယ် ။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿ ကာ။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.