ချဥ်ပေါင်သီးငပိထောင်းနည်း

Food

ချဥ်ပေါင်သီးငပိထောင်း(ဗမာနည်း)


ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူ ငပိစိမ်းစားတို့ကို
မီးကင်ပြီးထောင်းပါ ။
ကျေညက်ရင် ချဥ်ပေါင်သီး ဆား
ကြက်သားမှုန့်/ပုစွန်ခြောက်မှုန့်ထည့်ပြီးထောင်းပါရှင် ။


Credit


Unicode

ချဥ်ပေါင်သီးငပိထောင်း(ဗမာနည်း)


ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူ ငပိစိမ်းစားတို့ကို
မီးကင်ပြီးထောင်းပါ ။
ကျေညက်ရင် ချဥ်ပေါင်သီး ဆား
ကြက်သားမှုန့်/ပုစွန်ခြောက်မှုန့်ထည့်ပြီးထောင်းပါရှင် ။


Credit

ချဥ်ပေါင်သီးငပိထောင်း(ဗမာနည်း)


ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူ ငပိစိမ်းစားတို့ကို
မီးကင်ပြီးထောင်းပါ ။
ကျေညက်ရင် ချဥ်ပေါင်သီး ဆား
ကြက်သားမှုန့်/ပုစွန်ခြောက်မှုန့်ထည့်ပြီးထောင်းပါရှင် ။


Credit


Unicode

ချဥ်ပေါင်သီးငပိထောင်း(ဗမာနည်း)


ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူ ငပိစိမ်းစားတို့ကို
မီးကင်ပြီးထောင်းပါ ။
ကျေညက်ရင် ချဥ်ပေါင်သီး ဆား
ကြက်သားမှုန့်/ပုစွန်ခြောက်မှုန့်ထည့်ပြီးထောင်းပါရှင် ။


Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.