ငှက်ပျောသာကူလုပ်နည်း

Food

ငှက်ပျောသာကူလုပ်နည်းထန်းလျက်ကိုကျိုပြီး စစ်ထားပါ။
သာကူကိုအစေ့ပျောက်ကျိုပါ။ နှစ်ခုကိုရောပါ။
ငှက်ပျောကစိမ်းနေရင် မဖန်အောင်


ကင်ပွန်း ရွက်ကြမ်းနဲ့ပြုတ်ထားပြီးမှ အားလုံးကိုရောပြီးဆူအောင်ပြန်တည်ပါ။အုန်းနို့ကြိုက်ကဆမ်းစားပါ။အချို့ကတော့ နို့စိမ်းလေးနဲ့စားကြတယ်။


credit ငှက်ပျောသာကူ

Unicode

ငှက်ပျောသာကူလုပ်နည်းထန်းလျက်ကိုကျိုပြီး စစ်ထားပါ။
သာကူကိုအစေ့ပျောက်ကျိုပါ။ နှစ်ခုကိုရောပါ။
ငှက်ပျောကစိမ်းနေရင် မဖန်အောင်


ကင်ပွန်း ရွက်ကြမ်းနဲ့ပြုတ်ထားပြီးမှ အားလုံးကိုရောပြီးဆူအောင်ပြန်တည်ပါ။အုန်းနို့ကြိုက်ကဆမ်းစားပါ။အချို့ကတော့ နို့စိမ်းလေးနဲ့စားကြတယ်။


credit ငှက်ပျောသာကူ

Leave a Reply

Your email address will not be published.